Områdesnyheter

Här kan du läsa lokala nyheter från ditt område.

De kan exempelvis handla om renoveringar, vattenavstängningar, akuta fel eller planerade aktiviteter i ditt område.

Välj aktuellt område i listan.

2018-03-20 Tvättstuga Erik Sandbergs Gata 44-46 är åter i bruk

2018-03-19 Boendemöte och årsmöte i Bergshamra

2018-03-16 Akut hissavstängning, Bagartorpsringen 64

2018-03-15 Markarbeten på grund av kabelbyte - Ritorp

2018-03-12 Vattenavstängning, Tunvägen 3-5

2018-03-09 Brandlukt på Västra vägen 9

2018-03-08 Tvättstuga Erik Sandbergs gata 24 åter i bruk

2018-03-05 Hissbyte Bagartorpsringen 64

2018-03-02 Frusen vattenledning tvättstuga Erik Sandbergs gata 24

2018-03-01 Information om hyreshöjning för elektronisk låsning Gunnarbovägen 2