Allmän information

2010-04-13

Signalisten förmedlar enbart bostäder till hyresgäster som redan bor hos oss via en internkö på hemsidan. Förmedling till sökande som inte bor hos Signalisten sker via Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, www.bostad.stockholm.se.

När en hyresgäst säger upp sitt hyresavtal för avflyttning förmedlas lägenheten via internkön. Efterföljande lägenhet förmedlas av Stockholms Stads Bostadsförmedling. Ett förturssystem för trångboddhet, separationer eller dylikt finns inte.

Signalistens bostadslägenheter ska användas för permanent boende och är till för den som saknar annan, egen permanent bostad. För att vara aktuell för en ny lägenhet hos oss måste den som söker uppfylla våra inkomstkrav. Läs mer i menyvalet Inkomstkrav. Notera även att vi enbart tecknar hyreskontrakt med en person - en huvudsökande. Medsökande, d v s make, maka eller sambo, är den som avser att bo tillsammans med den som tecknar kontraktet. Den gemensamma inkomsten för huvudsökande och medsökande kan läggas till grund för godkännande.