Internkö

2010-04-13

Är du hyresgäst och redan bor hos oss kan du söka bostad via vår interna kö, om din boendetid i nuvarande lägenhet är minst två år. Observera att det enbart är du som står registrerad på hyreskontraktet som kan söka. Om någon annan i ditt hushåll behöver en lägenhet (till exempel vid separation eller ett vuxet barn som vill ha eget boende) söker den personen bostad via Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.

Alla våra lägenheter ska användas för permanent boende och är till för dig som saknar annan, egen permanent bostad. Om du lämnar uppenbart oriktiga uppgifter i din intresseanmälan kommer vi inte att behandla din ansökan.

Följande regler gäller för internkön:

  • Du ska ha bott i din nuvarande lägenhet i minst två år  
  • Din kötid räknas från det datum då du flyttade in i din nuvarande lägenhet
  • Du får inte ha någon hyresskuld
  • Du får inte ha någon sen hyresinbetalning
  • Om du får en ny lägenhet måste du säga upp och lämna den gamla
  • På den gamla lägenheten har du har uppsägningstid enligt ditt hyreskontrakt, vilket innebär att det kan uppstå dubbelhyra

Hur du söker lägenhet via internkön

För att kunna söka våra lediga lägenheter behöver du registrera dig på Mina sidor. Lediga lägenheter publiceras på Mina sidor under fyra arbetsdagar. Du behöver anmäla intresse på varje enskilt objekt som läggs ut till förmedling.

All kontakt med dig som söker, till exempel då vi kallar till visning eller lämnar erbjudande om lägenhet, sker via e-post eller brev. Därför måste du vara tillgänglig och kunna besvara meddelanden från oss för att vara med i den process som kan leda till ett hyreskontrakt. Till varje visning kallar vi 15 personer. Om du inte har möjlighet att närvara vid en visning kan du skicka någon i ditt ställe. Om du avser att tacka ja till lägenheten är det viktigt att du eller ditt ombud har sett den eftersom du tackar ja till lägenheten i befintligt skick. Normalt tar det ungefär tre veckor från den sista dagen då du kan lämna intresseanmälan till dess att hyreskontrakt kan tecknas.