Säkerhetsdörr

2010-05-05

Säkerhetsdörren gör det svårare för tjuven att ta sig in i din lägenhet. Den skyddar också mot ljud, lukt och brand. Kom ihåg att meddela ditt försäkringsbolag att du har en säkerhetsdörr, det kan ge fördelar i din försäkring.

Vi använder oss av säkerhetsdörrar med den högsta skyddsklassen och leveranstiden är cirka åtta veckor. Att installera en säkerhetsdörr innebär en standardhöjning av din lägenhet. Du kan därför i framtiden inte välja bort säkerhetsdörren, för att på så vis sänka din månadshyra.

För att få en säkerhetsdörr installerad behöver du lämna en ansökan till oss. Ansökningsblanketten finner du i menyvalet Blanketter.

Din ansökan kan inte godkännas om du har obetalda och/eller ständigt sena hyresinbetalningar.

Du som bor i lägenhet med korttidskontrakt kan inte beställa säkerhetsdörr.

I de områden där det pågår förnyelseprojekt eller där vi planerar att starta igång förnyelseprojekt kan du inte beställa säkerhetsdörr.