Seniorkö

2010-04-13

Har du fyllt 65 år och är folkbokförd i Solna? Då kan du ställa dig i vår seniorkö för att börja samla köpoäng. När du har registrerat dig i vår seniorkö kan du söka seniorlägenhet 65+ om du har fyllt minst 65 år, och trygghetsboende om du har fyllt minst 70 år. Du behöver själv vara aktiv i att söka de lediga lägenheterna för att kunna få en bostad. Du får med andra ord inga erbjudanden om lediga lägenheter från oss.

Under fliken Uthyrning och menyvalet Bostadstyper - Seniorboende kan du läsa om vad seniorlägenhet 65+ och trygghetsboende innebär. 

Våra krav för seniorkön

 • Du måste vara 65 år eller äldre för att ställa dig i kön.
 • Du måste vara 65 år eller äldre för att söka seniorlägenhet 65+.
 • Du måste vara 70 år eller äldre för att söka trygghetsboende.
 • Du måste vara folkbokförd i Solna under hela kötiden.

Om du blir erbjuden en lägenhet

 • Förmedling av lediga lägenheter sker efter kötid, det vill säga att den sökande med längst kötid erbjuds lägenheten först.
 • För nuvarande permanentbostad ska du uppvisa avskrivet hyreskontrakt eller försäljningsuppdrag för bostadsrättslägenhet och/eller fastighet.
 • Hyresavtalet gäller för så kallad kategoribostad. Det innebär att bytesrätten är begränsad att gälla personer som ingår i kategorin. Detsamma gäller för eventuell uthyrning i andra hand eller överlåtelse.
 • Inkomstkravet motsvarar två årshyror innan skatt. Inkomsten ska styrkas. Exempel: En månadshyra om 6 000 kronor motsvarar en bruttoinkomst om 12 000 kronor per månad. På vår hemsida i menyvalet Inkomstkrav framgår vad som räknas som inkomst.
 • Vi kommer att ta en kreditupplysning om du blir aktuell för en lägenhet (gäller inte om du redan är hyresgäst hos oss).
 • Om du tackar ja till en lägenhet förlorar du din kötid.
 • Om du tackar nej till en erbjuden lägenhet påverkas inte din kötid.

Hur registrerar du dig i kön?

 1. Du registrerar dig på Mina sidor.
 2. Du skapar en intresseanmälan för lägenhet. Det gör du antingen i samband med att du registrerar dig, eller i menyvalet Skapa/ändra intresseanmälan när du har loggat in. 
 3. Du klickar på "Jag vill ställa mig i seniorkön" som du hittar i menyvalet Seniorkö när du har loggat in. Efter att du har klickat på "Jag vill ställa mig i seniorkön" får du en bekräftelse på att registreringen är klar och du kan se ditt ködatum och dina poäng på samma sida.
 4. Du är nu registerad i vår seniorkö och kan börja anmäla intresse till lediga lägenheter.
 5. Du kan också ställa dig i kön genom att fylla i blanketten Seniorkö - köregistring som du laddar ner under fliken Hyresgäst och menyvalet Blanketter.

Klicka på bilden för att förstora den.

Klicka på bilden för att förstora den.

Ansökningsprocessen

Lediga lägenheter publiceras på Mina sidor från tisdag till söndag. Under den tiden kan du lämna en intresseanmälan för lägenheten. Därefter erbjuder vi cirka 15-20 sökande med längst kötid, visning av lägenheten. Visningserbjudande skickas via e-post eller brev (det du själv valt i samband med din registrering på Mina sidor).

Efter visningen lämnar du ditt svar genom att tacka ja eller nej till erbjudandet via Mina sidor. Svaret ska lämnas inom angiven tid, vilket oftast är vardagen efter visningen. När svarstiden har gått ut kontaktar vi den sökande som tackat ja till lägenheten. Om fler sökande tackar ja sker kontakt i turordning efter kötid.

Avvikelser i kön

I vissa fall kan undantag göras och seniorlägenheter 65+ kan erbjudas till andra grupper. Till exempel vid planerade renoveringsprojekt av våra hus kan vanliga lägenheter erbjudas till ungdomar på så kallade korttidskontrakt. Du kan läsa mer om detta i menyvalet korttidskontrakt.